DOKUMENTY SZKOLNE

STATUT SZKOŁY
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Statut w formacie *.pdf

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Szkolny Program w formacie *.pdf

PROGRAM PROFILAKTYCZNY (zał. nr 3 do Statutu Szkoły)
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Program Profilaktyczny w formacie *.pdf

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Zestaw w formacie *.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
KLASA PIERWSZA
KLASA DRUGA
KLASA TRZECIA

REGULAMIN UCZNIA
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Regulamin w formacie *.pdf

HISTORIA GIMNAZJUM
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Historię w formacie *.pdf

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
/potrzebny jest program, który odczytuje pliki .pdf/
kliknij, aby otworzyć Regulamin w formacie *.pdf